In de klanktuin


Ga naar de inhoudsopgave

Klankmassage

De Peter Hess Klankmassage
Aan de klankmassage ligt oeroude kennis over de werking van klanken, die al ca. 5000 jaar geleden in de vedische heelkunde uit India werd toegepast ten grondslag. De werking is gebaseerd op natuurkundige wetten. Laat je bijvoorbeeld een steen in het water vallen, dan ontstaan er kringen, die zich over het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam dat ook voor ca. 80% uit water bestaat. Met hun veelvuldige frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen op fysiek niveau.

De Peter Hess Klankmassage biedt:
Een zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klank en positieve beïnvloeding van het zelfbewustzijn, de creativiteit en scheppingskrachtvan het zelfgenezend vermogen en de toename van levensvreugde.
Bij de
Peter Hess Klankmassage gaat het om een diep werkende ontspanningsmethode. Al na enkele behandelingen volgt een complete lichaamsontspanning en een intensiever lichaamsbewustzijn.

Ons lichaam is een klankbord.
Wij zijn in weerklank met de geluiden in onze omgeving. Als je in balans bent met je omgeving voel je je zekerder en heb je meer zelfvertrouwen, dit is de basis voor het ontspannen kunnen zien, horen, voelen, bewegen en waarnemen. Alleen de met zichzelf en zijn omgeving in samenklank levende mens is in de gelegenheid, zijn leven vrij en creatief vorm te geven. Klankmassage is daarom in de eerste plaats een verinnerlijkingsproces, het uitnodigend ‘inluisteren’ naar wat het menselijk ‘instrument’ nodig heeft om goed gestemd te zijn. (Wat wederom de basis is voor kinderen, jeugd en volwassenen om vrij van stress te kunnen zijn)Peter Hess
, pedagoog en ingenieur in de technische natuurwetenschap, houdt zich al jaren bezig met de invloed van klanken op de mens. Vanuit zijn veelvoudige klankervaringen in Nepal en Tibet ontwikkelde hij in 1984 zijn succesvolle klankmassage.

Hij en zijn medewerkers werken uitsluitend met
Peter Hess products© – Klankschalen. Deze instrumenten worden uit 12 metalen speciaal voor deze behandelmethode op traditionele wijze in Nepal gemaakt.

Zij die zijn opgeleid aan
het Peter Hess-Intituut *) of degenen die geschoold zijn via een Peter Hess-Academie, mogen de klankmassage volgens deze methode praktiseren of daarin opleiding of seminars verzorgen.*) link op linkspagina


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu